• KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? Afet riski taşıyan bölgelerde ve kalabalıklaşan şehirlerde, büyük yıkımların ve çarpık kentleşmenin, önüne geçmek amacıyla yapılan bina yenileme çalışmasıdır.

Kentsel dönüşüm, gerek zemin gerekse de altyapı anlamında sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamına izin vermeyen bölgelerin ıslah edilmesidir. Islah, tehlikeli yapıların yıkılarak yenilerinin modern teknolojiye uygun, sağlam, depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilmesi suretiyle yapılır. Kentsel dönüşüm ile doğal afetlerden kaynaklanabilecek zararın en aza indirilmesi amaçlanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 81 ilde tespit edilen alanlarda yenileme faaliyetleri sürüyor.

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Bir yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp devlet desteği ile yeniden inşa edilmesi için riskli yapı raporu bulunması gerekir. Yıkım kararı alınan gayrimenkullerin malikleri 18 ay boyunca kira desteği alabilirler. Kira yardım miktarı ise il bazında belirlenmektedir.


...Concept...