• Tapu Devri Nedir?

Tapu Devri Nedir?

Tapu Devri Nedir? Tapu devri ;konut, arsa, arazi ya da iş yeri gibi herhangi bir taşınmaza ait kullanım hakkının eski sahibinden yeni sahibine resmi belgeler üzerinde geçişi ve kayıt altına alınması olarak ifade edilir. Ancak devir işlemi ile satış işlemi arasında bir fark vardır. Tapu devrinde taşınmaz mal için bir başkasından herhangi bir bedel talebinde bulunulmadan devir gerçekleştirilir. Satış işleminde ise taşınmaz mal için bir bedel belirlenir ve o bedel karşılığında tapu devri gerçekleştirilir.

Concept Gayrimenkul Danışmanlık

...Concept...