• Komşuluk Hakkı

Komşuluk Hakkı

Komşuluk Hakkı; Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkilerini kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. 

Özellikle taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.

Taşınmaz Yükü ;

Taşınmaz yükü, belli bir taşınmazın malikinin sadece o taşınmaz mal ile ilgili olmak üzere başka bir kimseye karşı yükümlü kılması, bir şey vermesi olarak tanımlanır.

CONCEPT GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

...Concept...